Kolejne szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 10-11 października 2012 roku

12.09.2012
Drukuj
W dniach 10-11 października 2012 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do grupy szpitali, w których wizyty akredytacyjne zostały zaplanowano na I kwartał 2014 roku. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 25 września 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Holiday Inn Express, ul. Opolska 14, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 10/11 października, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.