Szpitale w projekcie

Drukuj

W ramach projektu wsparciem objęte są zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności szpitale, posiadające umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Wsparcie oznacza zmniejszenie kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyt akredytacyjnych:

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w poszczególnych latach realizacji projektu, będzie zamieszczany na stronie internetowej po podpisaniu przez szpital Porozumienia o udziale w projekcie.