Szkolenia

Drukuj

W ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" są organizowane szkolenia dla przedstawicieli szpitali zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. W szkoleniu mogą uczestniczyć po dwie osoby ze szpitala. Na spotkaniu omawiane są standardy akredytacyjne oraz zasady prowadzenia procedury akredytacyjnej.

Uczestnicy szkoleń wypełniają Formularz zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenie uczestnika projektu i przesyłają do Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.