WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w lutym 2014 roku

Email Drukuj
W lutym bieżącego roku przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w czterech kolejnych szpitalach uczestniczących w projekcie: 
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia - w dniach 12-14 lutego;
 2. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski - w dniach 12-14 lutego;
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce - w dniach 12-14 lutego;
 4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa - w dniach 19-21 lutego;
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w czerwcu 2014 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w II kwartale 2014 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

 • 04-06 czerwca 2014 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 21 marca 2014 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w styczniu 2014 roku

Email Drukuj
W ramach prowadzonych w projekcie działań w styczniu bieżącego roku przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach: 
 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica - w dniach 08-10 stycznia;
 2. "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów - w dniach 08-10 stycznia;
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik - w dniach 22-24 stycznia;
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie (ARTMEDIK Sp. z o.o.), ul. Małogoska 25, 28-300 Jędrzejów - w dniach 22-24 stycznia.
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w kwietniu 2014 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w II kwartale 2014 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

 • 02-04 kwietnia 2014 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 14 lutego 2014 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w IV kwartale 2013 roku

Email Drukuj
W ramach prowadzonych w projekcie działań w IV kwartale 2013 roku przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach: 
 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław - w dniach 02-04 października;
 2. Wojewódzki  Zakład  Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce, Sokołówka 1, 62-840 Koźminek - w dniach 02-04 października;
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku; ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek - w dniach 16-18 października;
 4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-952 Katowice - w dniach 16-18 października;
 5. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa - w dniach 23-25 października;
 6. Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu, ul. Słoneczna 83, 43-384 Jaworze - w dniach 23-25 października;
 7. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica Zdrój - w dniach 06-08 listopada;
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ProCardia", ul. Konopnickiej 11, 16-300 Augustów - w dniach 07-08 listopada;
 9. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie, ul. A. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin - Zdunowo - w dniach 13-15 listopada;
 10. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków - w dniach 20-22 listopada;
 11. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom - w dniach 27-29 listopada;
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków - w dniach 04-06 grudnia;
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki , ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce - w dniach 11-13 grudnia;
 14. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz - w dniach 11-13 grudnia.
 


Strona 2 z 26