WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Kolejna dodatkowa rekrutacja - wizyty akredytacyjne w IV kwartale 2012 roku

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w IV kwartale 2012 roku. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego: 14-16 listopada 2012 r.  

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 6 lipca 2012 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

KONKURS PLASTYCZNY „Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia”

Email Drukuj

 

  Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia

  ogłasza ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu,

  który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi korzyści, jakie stwarza

  Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia.                                                          

Jeszcze tylko przez kilka dni można przesyłać prace plastyczne w konkursie na zaprojektowanie plakatu, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawi korzyści, jakie stwarza Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia.

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: „Dzieci”, „Młodzież”, „Dorośli”.

Prace wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „plakat - Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia”.

Termin nadsyłania prac upływa 2 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://zdrowie.gov.pl/aktualnosc-1754-Konkurs_plastyczny_na_plakat_promujacy_Europejski_Fundusz_Spoleczny_dla_ochrony_zdrowia.html

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w ramach projektu w maju 2012 roku

Email Drukuj

W maju 2012 roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przegląd akredytacyjny w:

  • Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów - w dniach 30 maja - 01 czerwca.
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyty akredytacyjne w IV kwartale 2012 roku

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w IV kwartale 2012 roku. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego: 24-26 października 2012 r.  

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 25 maja 2012 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w ramach projektu w kwietniu 2012 roku

Email Drukuj

W kwietniu 2012 roku kolejne szpitale skorzystały ze wsparcia w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Przeglądy akredytacyjne przeprowadzono w 2 szpitalach:

  1. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice - w dniach 18-20 kwietnia;
  2. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, Jedlec 1, 63-322 Gołuchów - w dniach 19-20 kwietnia.
 


Strona 10 z 26