WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Kolejna dodatkowa rekrutacja - wizyty akredytacyjne w IV kwartale 2012 roku

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że są wolne miejsca na przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w IV kwartale 2012 roku. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowane terminy przeglądu akredytacyjnego:

  • 10-12 października 2012 r.
  • 24-26 października 2012 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 14 września 2012 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 03-04 października 2012 roku

Email Drukuj
W dniach 03-04 października 2012 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do kolejnej grupy szpitali, w których wizyty akredytacyjne zostały zaplanowano na IV kwartał 2013 roku. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 14 września 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Holiday Inn Express, ul. Opolska 14, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 03/04 października, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 05-06 września 2012 roku

Email Drukuj
W dniach 05-06 września 2012 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do szpitali, w których wizyty akredytacyjne zostały zaplanowano na III oraz IV kwartał 2013 roku. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 03 sierpnia 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Conrad, ul. Josepha Conrada 29, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 05-06 września, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Kolejna dodatkowa rekrutacja - wizyty akredytacyjne w IV kwartale 2012 roku

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w IV kwartale 2012 roku. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego: 28-30 listopada 2012 r.  

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 20 lipca 2012 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w ramach projektu w czerwcu 2012 roku

Email Drukuj

W czerwcu 2012 roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w dwóch szpitalach:

  • Samodzielny Publiczny  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk - w dniach 20-22 czerwca;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zespół Opieki Zdrowotnej", ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko - w dniach 27-29 czerwca.
 


Strona 9 z 26