WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 06-07 listopada 2012 roku

Email Drukuj
W dniach 06-07 listopada 2012 roku w Krakowie odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do grupy szpitali, do których przesłano zaproszenia, w których wizyty akredytacyjne zostaną przeprowadzone w ramach projektu w przypadku pojawienia się wolnych terminów. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 24 października 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 06/07 listopada, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone we wrześniu 2012 roku

Email Drukuj

We wrześniu bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w czterech szpitalach:

  • Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup - w dniach 12-14 września;
  • Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, ul. Bolesława Chrobrego 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie - w dniach 19-21 września;
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków - w dniach 26-28 września;
  • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o., ul. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin-Jeziorna - w dniach 26-28 września.
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyty akredytacyjne w listopadzie 2012 roku

Email Drukuj

Informujemy, że są wolne miejsca na przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w IV kwartale 2012 roku. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

  • 21-23 listopada 2012 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 01 października 2012 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w sierpniu 2012 roku

Email Drukuj

W sierpniu 2012 roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w dwóch szpitalach:

  • Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudrick'a w Skawinie (NUTRIMED Sp. z o.o.), ul. Tyniecka 15, 32-050 Skawina - w dniach 23-24 sierpnia;
  • Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów - w dniach 29-31 sierpnia.
 

Kolejne szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 10-11 października 2012 roku

Email Drukuj
W dniach 10-11 października 2012 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do grupy szpitali, w których wizyty akredytacyjne zostały zaplanowano na I kwartał 2014 roku. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 25 września 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Holiday Inn Express, ul. Opolska 14, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 10/11 października, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


Strona 8 z 26