WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w grudniu 2012 roku

Email Drukuj

W grudniu bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w trzech szpitalach:

 • Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im.dr S. Jasińskiego w Zakopanem, ul. Ciągłówka 9, 34-500 Zakopane - w dniach 05-07 grudnia;
 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. Siedlecki Szpital Specjalistyczny, ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce - w dniach 05-07 grudnia;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Dr. Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków - w dniach 12-14 grudnia.
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w kwietniu 2013 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w II kwartale 2013 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu na lata 2013-2014 łącznie ze szpitalami wpisanymi na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

 • 17-19 kwietnia 2013 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 14 grudnia 2012 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w listopadzie 2012 roku

Email Drukuj

W listopadzie bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w dziewięciu szpitalach:

 • Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice - w dniach 07-09 listopada;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz - w dniach 14-15 listopada;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. M. Skłodowskiej Curie 16, 48-340 Głuchołazy - w dniach 14-15 listopada;
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm - w dniach 21-23 listopada;
 • Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec - w dniach 21-23 listopada;
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. Błogosławionej Siostry Marii Merkert w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa - w dniach 21-23 listopada;
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków - w dniach 28-30 listopada;
 • Szpital w Knurowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów - w dniach 28-30 listopada;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce Szpital im. lek. med. Włodzimierza Mantiuka, ul. Lipowa 190, 17-200 Hajnówka - w dniach 28-30 listopada.
 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w październiku 2012 roku

Email Drukuj

W październiku bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w czterech szpitalach:

 • Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 26-610 Radom - w dniach 10-12 października;
 • Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk - w dniach 17-19 października;
 • III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź - w dniach 24-26 października;
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz - w dniach 24-26 października.
 

Program szkolenia - 06-07 listopada 2012 r.

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że został udostępniony program szkolenia, które odbędzie się w dniach 06-07 listopada 2012 roku w Krakowie, organizowanego dla przedstawicieli szpitali, zgłoszonych do projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Miejsce szkolenia: Hotel Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków.

 PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W szkoleniu uczestniczą przedstawiciele szpitali, do których zostały przesłane zaproszenia na szkolenie. Jednocześnie informujemy, że udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 06-07 listopada, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

 


Strona 7 z 26