WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w lutym 2013 roku

Email Drukuj

W lutym bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w pięciu szpitalach:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku, ul. Prof. Lotha 26, 76-200 Słupsk - w dniach 06-08 lutego;
  • NZOZ Szpital Specjalistyczny MATOPAT, ul. Storczykowa 8/10, 87-100 Toruń - w dniach 14-15 lutego;
  • Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole - w dniach 20-22 lutego;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Szpital Św. Ducha, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka - w dniach 27 lutego - 01 marca;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Pięciu św. Braci Międzyrzeckich, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66-300 Międzyrzecz - w dniach 27 lutego - 01 marca.
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w sierpniu 2013 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest kolejne wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w III kwartale 2013 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

  • 28-30 sierpnia 2013 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 15 marca 2013 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w czerwcu 2013 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest kolejne wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w II kwartale 2013 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

  • 26-28 czerwca 2013 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 20 lutego 2013 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w styczniu 2013 roku

Email Drukuj

W ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w styczniu bieżącego roku przeprowadzono przegląd akredytacyjny w jednym szpitalu:

  • Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny iim. Oskara Bielawskiego w Kościanie - w dniach 30 stycznia - 01 lutego.
 

Dodatkowa rekrutacja - kolejna wizyta akredytacyjna w kwietniu 2013 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w II kwartale 2013 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

  • 24-26 kwietnia 2013 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 11 lutego 2013 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 


Strona 6 z 26