WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w miesiącach czerwiec-lipiec 2013 roku

Email Drukuj
W miesiącach czerwiec - lipiec bieżącego roku przeprowadzono kolejne przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach: 
 1. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski w dniach 05-07 czerwca;
 2. Centrum Pulmonologii i Torakochiurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra - w dniach 12-14 czerwca;
 3. Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin -  w dniach 19-21 czerwca;
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów - w dniach 19-21 czerwca;
 5. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Barska 16/20, 02-315 Warszawa - w dniach 26-28 czerwca;
 6. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość - w dniach 26-28 czerwca;
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Łosicach, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice - w dniach 03-05 lipca;
 8. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice - w dniach 10-12 lipca;
 9. Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk - w dniach 10-12 lipca.
 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w maju 2013 roku

Email Drukuj

W maju bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach: 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik - w dniach 08-10 maja;
 2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź - w dniach 15-17 maja.

 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w sierpniu 2013 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w III kwartale 2013 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

 • 28-30 sierpnia 2013 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 28 czerwca 2013 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w kwietniu 2013 roku

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że kolejne szpitale skorzystały z dofinansowania przeglądów akredytacyjnych prowadzonych w podmiotach leczniczych. W ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w kwietniu bieżącego roku przeprowadzono ocenę spełninia standardów akredytacyjnych w następujących szpitalach:

 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard Szczeciński - w dniach 10-12 kwietnia;
 2. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa - w dniach 10-12 kwietnia;
 3. Centrum Leczenia Oparzeń, ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie - w dniach 17-19 kwietnia;
 4. Szpital "OLMEDICA", "OLMEDICA" w Olecku Sp.z o.o., ul. Gołdapska 1, 19-400 Olecko - w dniach 17-19 kwietnia;
 5. Angelius Szpital, PROVITA Sp. z o.o., ul. Fabryczna 13D, 40-611 Katowice - w dniach 25-26 kwietnia.
   

  Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w marcu 2013 roku

  Email Drukuj

  W marcu bieżącego roku w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. T. Koszarawskiego, ul. Katowicka 66A, 45-060 Opole - w dniach 06-08 marca;
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów - w dniach 20-22 marca;
   


  Strona 5 z 26