WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w lutym 2014 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w I kwartale 2014 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

 • 12-14 lutego 2014 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 22 listopada 2013 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Filmy na temat akredytacji szpitali zamieszczone na portalu Magazyn Medyczny

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że na portalu MAGAZYN MEDYCZNY TVP http://www.tvp.pl/krakow/magazyn-medyczny zostały zamieszone filmy dotyczące akredytacji szpitali w Polsce, wyprodukowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w projekcie "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Zachęcamy do oglądnięcia...

 

Dodatek tematyczny na temat akredytacji

Email Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 30 października 2013 r. ukazał się dodatek tematyczny na temat akredytacji, który został zamieszczony w Gazecie Wyborczej. Celem opracowania wkładki PR było poinformowanie opinii publicznej o znaczeniu akredytacji i korzyściach wynikających z leczenia w szpitalach akredytowanych. W przygotowanym materiale przedstawiono rolę programu akredytacji szpitali, zwrócono uwagę na kwestie systematycznej poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach akredytowanych.

Dodatek tematyczny jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Dodatkowe emisje programów telewizyjnych na temat akredytacji szpitali

Email Drukuj

Miło nam poinformować, iż w ramach działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w projekcie rozszerzona została emisja programów dotyczących akredytacji o kolejne Oddziały TVP. Film zrealizowany w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym SP ZOZ w Bydgoszczy zostanie dodatkowo wyemitowany zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • TVP Opole: 27.X.2013 r. godz. 18:00, powt. 29.X. 2013 r. godz. 15:00;
 • TVP Poznań: 28.X.2013 r. godz. 15:45, powt. 02.XI. 2013 r. godz. 15:00;
 • TVP Szczecin: 31.X.2013 r. godz. 15:30, powt. 03.XI.2013 r. godz. 18:15.
 

Emisja programów telewizyjnych na temat akredytacji szpitali

Email Drukuj

Miło nam poinformować, iż w ramach działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w projekcie "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" zostały wyprodukowane 4 filmy dotyczące akredytacji szpitali w Polsce. W realizowanym przedsięwzięciu uczestniczyły szpitale, które posiadają certyfikat akredytacyjny i przedstawiły swoje doświadczenia związane z wdrażaniem standardów akredytacyjnych w szpitalu:

 1. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny SP ZOZ, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz,
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie,
 3. Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, 59-300 Lubin,
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska.

Filmy ukażą się w regionalnych oddziałach Telewizji Polskiej, a także zostaną zamieszczone na portalu http://www.tvp.pl/krakow/magazyn-medyczny, jak również na stronie internetowej projektu.

Uprzejmie informujemy, iż emisja programów prowadzona będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • TVP Kraków: 22.X.2013 r. godz. 17:45, powt. 24.X. 2013 r. godz. 18:05 - film zrealizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej;
 • TVP Katowice: 18 i 24.X.2013 r. godz. 17:35 -  film zrealizowany w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich;
 • WOT (Warszawa): 21.X.2013 r. godz. 17:55,  22.X.2013 r. godz. 15:40 - film zrealizowany w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie;
 • TVP Lublin: 19.X.2013 r. godz. 17:50, 20.X.2013 r. godz. 17:30 - film zrealizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej;
 • TVP Bydgoszcz: 23.X.2013 r. godz. 15:30, 31.X.2013 r. godz. 17:55 - film zrealizowany w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym SP ZOZ w Bydgoszczy.
 


Strona 3 z 26