WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualności

Zamknięcie projektu

Email Drukuj

Po niemal sześciu latach wspólnej pracy w ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia, zakończyliśmy działania projektowe, co zostało potwierdzone pozytywnie zaopiniowaną w dniu 17 lutego 2015 roku Kartą Zamknięcia Projektu.

Miło nam przekazać informację, iż najważniejsze założenia projektu zostały zrealizowane - 191 szpitali otrzymało certyfikat akredytacyjny.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Szpitali uczestniczących w projekcie za aktywny udział, zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowania do spełnienia standardów akredytacyjnych.

Dziękujemy także wszystkim, bez których pomyślna realizacja projektu nie byłaby możliwa, Wizytatorom prowadzącym przeglądy akredytacyjne i dokonującym oceny spełnienia standardów oraz wszystkim innym Wykonawcom, realizującym powierzone zadania.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrektora i pracowników Departamentu Funduszy Europejskich MZ - Instytucji Pośredniczącej, którzy jako opiekunowie projektu przez cały okres jego realizacji służyli nam pomocą i wsparciem.

Mamy nadzieję, że nasze pozytywne doświadczenia wynikające z realizacji projektu zaowocują jeszcze w przyszłości być może kolejnymi przedsięwzięciami, dlatego będziemy dokładać wszelkich starań, aby znaleźć pomysły i możliwości do dalszej współpracy.

Aleksandra Banaszewska
Kordynator projektu

 

Ostatnie wizyty akredytacyjne przeprowadzone w ramach projektu

Email Drukuj
W miesiącach maj-czerwiec bieżącego roku przeprowadzono ostanie już przeglądy akredytacyjne w szpitalach uczestniczących w projekcie: 
 1. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów - w dniach 02-04 kwietnia;
 2. Centra Medyczne MEDYCEUSZ Sp. z o.o., Centra Medyczne MEDYCEUSZ Szpital, ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź - w dniach 03-04 kwietnia;
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - w dniach 09-11 kwietnia;
 4. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław - w dniach 09-11 kwietnia;
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec - w dniach 23-25 kwietnia;
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz - w dniach 23-25 kwietnia;
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin - w dniach 07-09 maja;
 8. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec - w dniach 07-09 maja;
 9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz - w dniach 14-16 maja;
 10. Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane - w dniach 21-23 maja;
 11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin - w dniach 28-30 maja;
 12. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański - w dniach 28-30 maja;
 13. Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa - w dniach 28-30 maja;
 14. Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu, ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz - w dniach 04-06 czerwca;
 15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew - w dniach 04-06 czerwca;
 16. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice - w dniach 04-06 czerwca;
 17. „MEDINET” Sp. z o.o. Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ, ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław - w dniach 09-11 czerwca;
 18. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa - w dniach 11-13 czerwca;
 19. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin - w dniach 11-13 czerwca;
 20. ENDOTERAPIA Sp. z o.o. Endoterapia Szpital Warszawa, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa - w dniach 16-17 czerwca;
 21. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dra E. Hankego, ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów - w dniach 25-27 czerwca;
 22. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica - w dniach 25-27 czerwca;
 23. Boni Fratres Catoviensis sp. z o.o. Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, ul. Markiefki 87, 40-211 Katowice - w dniach 25-27 czerwca;
 24. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, ul. Prosta 30, 25-371 Kielce - w dniach 25-27 czerwca;
 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w kwietniu 2014 roku

Email Drukuj
W kwietniu bieżącego roku przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w sześciu kolejnych szpitalach uczestniczących w projekcie: 
 1. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów - w dniach 02-04 kwietnia;
 2. Centra Medyczne MEDYCEUSZ Sp. z o.o., Centra Medyczne MEDYCEUSZ Szpital, ul. Bazarowa 9, 91-053 Łódź - w dniach 03-04 kwietnia;
 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź - w dniach 09-11 kwietnia;
 4. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław - w dniach 09-11 kwietnia;
 5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec - w dniach 23-25 kwietnia;
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz - w dniach 23-25 kwietnia.
 

Dodatkowa rekrutacja - wizyta akredytacyjna w czerwcu 2014 roku

Email Drukuj

Informujemy, że jest wolne miejsce na przeprowadzenie wizyty akredytacyjnej w II kwartale 2014 roku w ramach projektu. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone do projektu, wpisane na listę rezerwową, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do wizyty i są gotowe do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.

Proponowany termin przeglądu akredytacyjnego:

 • 25-27 czerwca 2014 r.

Szpital uczestniczący w dodatkowej rekrutacji musi posiadać umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem publicznym. Szpital będący SPZOZ-em nie ponosi kosztów związanych z przeprowadzeniem wizyty akredytacyjnej. Szpital będący niepublicznym podmiotem jest zwolniony proporcjonalnie do udziału przychodów pochodzących z kontraktu zawartego z płatnikiem publicznym (np. jeśli kontrakt z płatnikiem publicznym stanowi 70% przychodów, szpital uzyskuje wsparcie w wysokości 70% kosztów wizyty).  

Szpitale zainteresowane przeprowadzeniem wizyty w podanym wyżej terminie proszone są o wypełnienie formularza „Kwestionariusz dodatkowej rekrutacji” i przesłanie faksem, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 2 maja 2014 roku na adres: 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Tej/faks: 012 427-81-70 w.68 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia.

 
 

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w marcu 2014 roku

Email Drukuj
W ramach prowadzonych w projekcie działań w marcu bieżącego roku przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach:
 1. EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek - w dniach 12-14 marca;
 2. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin - w dniach 13-14 marca;
 


Strona 1 z 26