WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Aktualizacja danych

Email Drukuj

W celu aktualizacji danych szpitali zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", uprzejmie prosimy o wypełnienie Formularza dotyczącego aktualizacji danych przez szpitale zainteresowane udziałem w projekcie w latach 2013-2014. Wypełniony oraz podpisany przez Dyrektora szpitala lub upoważnioną osobę. Formularz prosimy przesłać na adres:

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków