WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Akredytacja dla bezpieczeństwa opieki

Email Drukuj

Poprzez redukowanie ryzyka związanego z hospitalizacją, standaryzuję procedur medycznych i organizacyjnych oraz dostosowanie funkcjonowania szpitala do wymogów standardów, akredytacja służy poprawie bezpieczeństwa świadczonej opieki.

Obszary jakośći WHO

Legendarny raport „Po pierwsze nie szkodzić” („First Do No Harm”, Institute of Medicina, USA, 1999) zapoczątkował rewolucyjny okres globalnej dyskusji na temat błędów w medycynie. Błędów medycznych nie sposób całkowicie wyeliminować lecz można im zapobiegać i redukować. Do zdarzeń niepożądanych (Adverse Events) dochodzi wszędzie, bez względu na położenie geograficzne, poziom opieki czy reputację. Możliwości popełnienia błędu nie eliminują najbardziej zaawansowane technologie ani kwalifikacje personelu.

System akredytacji nakierowany na redukowanie ryzyka poprzez dostosowanie funkcjonowania do wymogów standardów akredytacyjnych, poprawia bezpieczeństwo świadczonej opieki, służy harmonizacji poziomu opieki i usług zdrowotnych w Europie (opieka transgraniczna) oraz kształtuje kulturę bezpieczeństwa (istotny element polityki zdrowotnej Komisji Europejskiej i strategii UE) w polskim systemie ochrony zdrowia.