WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Akredytacja w Europie

Email Drukuj
Pierwsze programy akredytacyjne w Europie rozwinęły się w Wielkiej Brytanii: King’s Fund (dla szpitali ostrych) i CASPE (dla szpitali opieki długoterminowej) oraz w hiszpańskiej Katalonii.

Rok pierwszej wizyty akredytacyjnej:
1990 Wielka Brytania, Katalonia
1995 Finlandia
1996 Hiszpania
1997 Republika Czech
1998 Szwajcaria, Polska
1999 Francja, Łotwa, Holandia, Włochy
2000 Portugalia
2001 Republika Niemiec, Bułgaria
2002 Irlandia, Dania, Kirgistan
2003 Bośnia
2004 Chorwacja
Na podstawie Accreditation in Europe 2004, dr Charles Shaw

Do 2007 roku w Europie funkcjonowało lub rozwijało się 28 programów akredytacyjnych w 15 krajach - dane uwzględniają kilka regionalnych programów akredytacji we Włoszech i Hiszpanii, które realizowane są przez samorządy poszczególnych regionów. Aktualnie, kraje z aktywnymi programami akredytacyjnymi w ochronie zdrowia to: Bułgaria, Republika Czech, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania. Największymi krajami Unii Europejskiej, które nie posiadają narodowych programów akredytacji są Grecja, Belgia i Węgry.

Prowadzona jest też akredytacja międzynarodowa przez Komisję Wspólną Międzynarodową (Joint Commission International - JCI) z uwzględnieniem kulturowej i regionalnej specyfiki. JCI powołała regionalne Komitety Konsultacyjne – w pracach European Advisory Council uczestniczy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Zróżnicowane są uwarunkowania prawne dotyczące akredytacji. Francja, Włochy oraz Irlandia posiadają stosowną legislację. W krajach, w których system akredytacji jest dobrowolny, np. Stany Zjednoczone, Kanada, Niemcy, regulacje takie nie stanowią istotnego wymogu.