WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Historia systemu akredytacji szpitali

Email Drukuj
Akredytacja jednostek ochrony zdrowia powstała w Stanach Zjednoczonych w 1898 roku. Wobec niskiego poziomu opieki chirurgicznej dr Ernest Codman z Massachussetts General Hospital w Bostonie opracował tzw. ”system rezultatów końcowych” jako zestaw jednolitych wymogów dla oddziałów chirurgii. W 1917 roku koncepcję rozwinęło Amerykańskie Kolegium Chirurgów w formie standardu minimum. Na tej podstawie Kolegium oceniało szpitale w latach 1918-1951.

STANDARD MINIMUM – pierwsze standardy akredytacyjne


Lekarze interniści i chirurdzy tworzą zespół.
Chirurdzy i interniści posiadają prawo wykonywania zawodu.
Jest prowadzona analiza określonych przypadków klinicznych.
Dla każdego pacjenta jest prowadzona dokumentacja medyczna.
Szpital ponosi odpowiedzialność za sprawność i konserwacją sprzętu medycznego.
American College of Surgeons, 1917

Udział w systemie był dobrowolny, a w warunkach konkurencji i rynku, akredytacja zyskiwała na znaczeniu i popularności. W 1951 roku powołano Komisję Wspólną ds. Akredytacji Szpitali, którą oprócz Amerykańskiego Kolegium Chirurgów, współtworzyły Amerykańskie Kolegium Lekarzy (Internistów), Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali, Amerykańskie Towarzystwo Lekarskie oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Medyczne. W 1987 roku Komisja Wspólna zmieniła nazwę na Komisja Wspólna ds. Akredytacji Organizacji Opieki Zdrowotnej (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations, JCAHO). Oznaczało to poszerzenie spektrum oceny i możliwość akredytowania jednostek każdego typu.

W Stanach Zjednoczonych ponad 90% szpitali jest akredytowanych przez JCAHO. System jest dobrowolny, a udział w procesie stymuluje polityka płatnika oraz wymogi dla specjalizacji, którą prowadzić mogą tylko szpitale akredytowane.

Akredytację wdrożono w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i RPA. System funkcjonuje w krajach Ameryki Południowej, bogatych krajach arabskich, a także w Japonii, na Tajwanie i w Indiach – obszarach gwałtownie rozwijającego się przemysłu turystyki medycznej.