WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Odnośniki do innych stron internetowych

Email Drukuj
www.mrr.gov.pl

Instytucja Zarządzająca PO KL

www.funduszeeuropejskie.gov.pl         Fundusze Europejskie na lata 2007-2013
www.efs.gov.plEuropejski Fundusz Społeczny
www.kapitalludzki.gov.pl Europejski Fundusz Społeczny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
www.roefs.plKrajowy Ośrodek EFS
www.zdrowie.gov.pl Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia