WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Wizyty akredytacyjne przeprowadzone w marcu 2014 roku

Email Drukuj
W ramach prowadzonych w projekcie działań w marcu bieżącego roku przeprowadzono przeglądy akredytacyjne w następujących szpitalach:
  1. EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek - w dniach 12-14 marca;
  2. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin - w dniach 13-14 marca;