WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Zgłoszenia

Email Drukuj

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu wypełniają Formularz zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenie uczestnika projektu i przesyłają na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.