WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 06-07 listopada 2012 roku

Email Drukuj
W dniach 06-07 listopada 2012 roku w Krakowie odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do grupy szpitali, do których przesłano zaproszenia, w których wizyty akredytacyjne zostaną przeprowadzone w ramach projektu w przypadku pojawienia się wolnych terminów. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 24 października 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Swing, ul. Dobrego Pasterza 124, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 06/07 listopada, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.