WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Szkolenie dla przedstawicieli szpitali: 05-06 września 2012 roku

Email Drukuj
W dniach 05-06 września 2012 roku w Krakowie odbędzie się kolejna edycja szkolenia dla przedstawicieli szpitali w ramach projektu systemowego "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej". Szkolenie skierowane jest do szpitali, w których wizyty akredytacyjne zostały zaplanowano na III oraz IV kwartał 2013 roku. W szkoleniu uczestniczą dwie osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów akredytacyjnych w szpitalu. Przedstawiciele szpitala wyznaczeni na szkolenie proszeni są o wypełnienie formularzy Zgłoszenia na szkolenie oraz Oświadczenia uczestnika projektu. Wypełnione formularze należy przesłać do dnia 03 sierpnia 2012 roku na adres Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z dopiskiem "PROJEKT AKREDYTACJA". Szkolenie odbędzie się w Hotelu Conrad, ul. Josepha Conrada 29, Kraków.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg z 05-06 września, nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.