WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Przewodnik po procesie

Email Drukuj
Procedura akredytacyjna składa się z trzech etapów:

1.    Przygotowanie do przeglądu
-    zapoznanie z Programem Akredytacji Szpitali
-    samoocena poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych
-    dostosowanie praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych
-    przesłanie wniosku o udzielenie akredytacji
-    dokonanie opłaty za wizytę akredytacyjną
-    ustalenie terminu przeglądu

2.    Przegląd/wizytacja
-    ustalenie liczebności i składu zespołu wizytującego
-    opracowanie harmonogramu przeglądu
-    zatwierdzenie harmonogramu wizyty przez szpital
-    przeprowadzenie przeglądu zgodnie z ustalonym harmonogramem
-    przeprowadzenie oceny poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych
-    sporządzenie raportu z przeglądu wraz z proponowaną oceną akredytacyjną (uwarunkowaną poziomem spełniania wymogów standardów akredytacyjnych)

3.    Decyzja akredytacyjna
-    przesłanie raportu do szpitala (faxem oraz pocztą) do 14 dni od daty zakończenia wizyty
-    uzyskanie akceptacji/braku akceptacji raportu przez szpital do 14 dni od daty otrzymania raportu
-    przedstawienie dokumentacji z wizyty wraz z raportem Radzie Akredytacyjnej
-    uchwała Rady Akredytacyjnej o rekomendowaniu bądź nie rekomendowaniu Ministrowi Zdrowia udzielenia akredytacji dla szpitala
-    decyzja Ministra Zdrowia
-    wydanie certyfikatu akredytacyjnego