WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Struktura

Email Drukuj
Struktura organizacyjna systemu akredytacji obejmuje:
  • Ministra Zdrowia - organ nadrzędny, który zatwierdza standardy akredytacyjne i udziela lub nie udziela akredytacji (wydaje certyfikat akredytacyjny) na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej.
  • Radę Akredytacyjną - organ, powołany przez Ministra Zdrowia, który współpracuje z Ośrodkiem Akredytacyjnym CMJ przy tworzeniu i modyfikacji standardów akredytacyjnych, akceptuje i przedstawia Ministrowi Zdrowia standardy akredytacyjne, w drodze uchwały rekomenduje Ministrowi Zdrowia udzielenie bądź odmowę udzielenia jednostce opieki zdrowotnej akredytacji, propaguje ideę akredytacji.
  • Ośrodek Akredytacyjny - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - jednostka, podległa Ministrowi Zdrowia, która opracowuje, aktualizuje i modyfikuje standardy akredytacyjne, prowadzi i koordynuje przeglądy akredytacyjne, propaguje ideę akredytacji.