WSPARCIE AKREDYTACJI

zakładów opieki zdrowotnej

Rekrutacja szpitali

Email Drukuj

Rekrutacja szpitali do projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęła się 15 października 2008 roku. Od początku realizacji projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Chęć włączenia się do procesu akredytacji i poddania się ocenie zewnętrznej zgłosiło ponad 300 szpitali, a więc znacznie więcej niż zaplanowano objąć wsparciem w latach 2008-2014, tj. 230 szpitali. W związku z dużym zainteresowaniem szpitali została przygotowana lista rezerwowa uczestników projektu.

Aktualnie rekrutacja do projektu prowadzona jest jedynie w przypadku rezygnacji szpitali i uzyskania wolnych terminów na przeprowadzenie wizyt akredytacyjnych w danym roku. W dodatkowej rekrutacji mogą uczestniczyć zarówno szpitale zgłoszone już do projektu, również z listy rezerwowej, jak i szpitale spoza listy, które podjęły już przygotowania do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej. Jedynym warunkiem jest gotowość do poddania się ocenie w wyznaczonym terminie.